Skip to main content

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do 9 roku życia. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Diagnoza z wykorzystaniem KORP umożliwia ocenę rozwoju dziecka w następujących sferach:

 • motoryka precyzyjna i lateralizacja
 • rozwój ruchowy
 • funkcje behawioralne
 • spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • komunikowanie się i mowa (w tym również percepcja słuchowa oraz zachowania prewerbalne)
 • wiedzę i umiejętności uczenia się
 • emocje i relacje społeczne.

Narzędzie umożliwia wykrycie tzw. „red flags” – wczesnych sygnałów patologii rozwoju. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie profilu rozwoju dziecka oraz zaplanowanie kroków terapeutycznych.

Diagnoza umożliwia:

 • określenie wieku rozwojowego dla każdej z wymienionych umiejętności
 • nakreślenie profilu rozwoju dziecka
 • ocenę mocnych i słabych sfer rozwoju
 • określenie aktualnych potrzeb dziecka
 • wskazanie najbardziej właściwych dla danego dziecka form zajęć i ewentualnej terapii

Diagnoza dziecka w określonym wieku zakończona jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz wprowadzić odpowiednie działania terapeutyczne. Sfery rozwojowe dziecka badane są podczas trzech spotkań. Integralną częścią badania jest wywiad z rodzicem.

Call Now Button