Cennik

Na pierwsze spotkanie ze specjalistą w sprawie diagnozy dziecka zapraszamy samych rodziców na konsultację z wywiadem

Konsultacja psychologiczno-pedagogiczna

200 zł/60 min

diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym (gotowość szkolna) – 4 spotkania, indywidualnie uzgodnione ze specjalistą

200 zł/60 min

diagnoza trudności szkolnych – badanie psychologiczno-pedagogiczne (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia i inne trudności) – 4 spotkania, indywidualnie uzgodnione ze specjalistą

200 zł/60 min

diagnoza różnicowa w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) – 4 spotkania, indywidualnie uzgodnione ze specjalistą

200 zł/60 min

diagnoza w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) – 4 spotkania, indywidualnie uzgodnione ze specjalistą

200 zł/60 min

diagnoza poziomu inteligencji  (BINET)

450 zł/120 min

diagnoza logopedyczna – minimum 2 spotkania, indywidualnie uzgodnione ze specjalistą

150 zł/60 min

opinia o braku przeciwskazań do podjęcia pracy zarobkowej – minimum 2 spotkania, indywidualnie uzgodnione ze specjalistą

200 zł/60 min

opinia psychologiczno-pedagogiczna (opracowanie i wydanie opinii w oparciu o diagnozę) – do 14 dni

150 zł

konsultacja logopedyczna

150 zł/60min

terapia psychologiczna

200 zł/60min

terapia pedagogiczna

200 zł/60min

terapia logopedyczna

120 zł/60min

terapia ręki

120 zł/60min

Zadzwoń i umów wizytę

tel. +48 535 08 08 35