Skip to main content

Wechsler Intelligence Scale dla Dzieci ( WISC )

opracowany przez Davida Wechslera , jest podawany indywidualnie, test inteligencji dla dzieci w wieku od 6 do 16.

WISC-R to jeden z najczęściej stosowanych przez psychologów testów do oceny funkcjonowania poznawczego.Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

Opis:

WISC-R składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Podobieństwa, Arytmetyka, Słownik, Rozumienie oraz Powtarzanie Cyfr jako test zastępczy) i sześciu testów bezsłownych (Uzupełnianie Obrazków, Porządkowanie Obrazków, Wzory z Klocków, Układanki, Kodowanie oraz Labirynty jako test zastępczy).

WISC jest używany nie tylko jako test inteligencji, ale jako narzędzie kliniczne. Niektórzy praktycy używają WISC jako części oceny , na przykład w celu zdiagnozowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i trudności w uczeniu się

Co ocenia test WISC?

Test WISC pozwala na ocenę czterech aspektów lub wskaźników inteligencji:

  • Zrozumienie słowne. Jak sama nazwa wskazuje, odzwierciedla zdolność dziecka do rozumowania werbalnego. W tym przypadku aspekt ten jest ściśle związany z wiedzą semantyczną dziecka.
  • Wskaźnik wzrokowo-przestrzenny. Odzwierciedla zdolność rozumienia szczegółów wizualnych i ich relacji w celu rozwiązania zagadek i budowania projektów geometrycznych.
  • Rozumowanie przestrzenne. Odzwierciedla zdolność wykrywania związków między obiektami wizualnymi.
  • Pamięć robocza. Odzwierciedla zdolność zapamiętywaniai posługiwania się informacjami, które zostały usłyszane lub widziane.
  • Szybkość przetwarzania. Odzwierciedla zdolność dziecka do podejmowania decyzji z dużą precyzją.
Call Now Button