Skip to main content

Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 (SB5)

To cieszący się najbogatszą na świecie tradycją test inteligencji opracowany z myślą o rzetelnej diagnozie osób, których rozwój przebiega nietypowo. Z tego powodu test dedykowany jest w szczególności do diagnozy osób z tzw. Grup specjalnych (zaburzenia neurorozwojowe, w tym : ADHD, ADD, specyficzne zaburzenia uczenia, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia mowy, niepełnosprawności intelektualne, zaburzenia pochodzenia organicznego, wybitne uzdolnienia, osoby niedowidzące i niedosłyszące etc.) Test może być również z powodzeniem stosowany w diagnozie inteligencji osób z populacji ogólnej.

Skala SB5 składa się z równoległych do siebie skal werbalnej i niewerbalnej, które łącznie składają się na skalę pełną. Ponadto, każda z nich może być stosowana w izolacji, gdy przeprowadzenie drugiej skali (np. werbalnej) nie jest możliwe u pacjenta z uwagi na posiadane zaburzenia.

Skala oparta jest na teorii Cattella-Horna-Carrolla (CHC) i pozwala na ocenę następujących czynników: rozumowanie płynne (potencjał intelektualny pacjenta), wiedza (wpływ stymulacji środowiskowo-kulturalnej, edukacji i doświadczeń), rozumowanie ilościowe (ważny czynnik w diagnozie trudności w uczeniu się, w tym dyskalkulii), przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne oraz pamięć robocza (kluczowy wskaźnik trudności specyficznych i ryzyka niepowodzeń edukacyjnych).

Dlaczego Binet?

  • złoty standard diagnozy inteligencji w grupach specyficznych
  • znany i stosowany na świecie od ponad 100 lat
  • jeden test- wszystkie grupy wiekowe
  • rekomendowany w orzecznictwie
  • bardzo mocny psychometrycznie
  • najświeższe normy
  • najszerszy zakres ilorazowy IQ 10-225
Call Now Button