Skip to main content

GRS BIOFEEDBACK

Stosowany jest w ćwiczeniu umiejętności odprężania się i relaksu, dlatego towarzyszy leczeniu zaburzeń układu nerwowego, chronicznego stresu i nerwic. Trening biofeedback poprawia pamięć i motorykę ciała, zwiększa koncentrację, polepsza samopoczucie i wiarę we własne możliwości.

Dla kogo?

GRS BIOFEEDBACK polecany jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych w celu nauczenia się panowania nad swoimi emocjami oraz poprawy koncentracji:

 • dzieciom i młodzieży pragnącym polepszyć swoje wyniki w nauce
 • dzieciom i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi- np. labilność
 • dzieciom i młodzieży cierpiącym na nadpobudliwość psychoruchową (ADHD), zaburzenia Uwagi (ADD)
 • dzieciom i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
 • dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania m in. Podwyższoną agresją
 • dorosłym i dzieciom funkcjonującym w nadmiernym stresie oraz osobom cierpiącym na chroniczne zmęczenie
 • dorosłym i dzieciom z zaburzeniami snu
 • dorosłym i dzieciom w stanach lękowych
 • w zaburzeniach odżywiania
 • po udarach, urazach
 • w celu poprawy koncentracji oraz osiągnięcia szczytowej wydajności organizmu.

Na czym polega?

GRS BIOFEEDBACK- reakcja skóro-galwaniczna. Na palce zakładane są elektrody. Informacje z organizmu są wzmocnione i przekazywane do komputera, obrazując w ten sposób zależności między stanem somatycznym a psychicznym człowieka. Wzmocnione informacje zwrotne z organizmu przedstawione w formie dźwiękowej lub graficznej na monitorze ukazują postępy i mobilizują do osiągnięcia zamierzonego celu. Biofeedback może przyjmować formę muzyki, filmu lub gry, które rozpoczynają się i zatrzymują w zależności od tego, czy mózg osiąga swój cel.

Zdobycie umiejętności pozytywnej zmiany wzorca wytwarzanych fal mózgowych oznacza możliwość zwiększenia sprawności mózgu, szczególnie w zakresie koncentracji uwagi, pamięci, kreatywnego myślenia, osiągania stanów relaksacji w sytuacji stresu oraz lepszą koordynację psychoruchową. Człowiek wykorzystuje jedynie od 5% do 10% potencjału swojego mózgu. Dlatego podstawą neuroterapii jest wykorzystanie plastyczności mózgu czyli jego zdolności do zmian organizacji połączeń neuronalnych pod wpływem bodźców, które na niego oddziałują. W ten sposób neurofeedback zwiększa i doskonali funkcjonowanie poznawcze mózgu, a w rezultacie wpływa na zmianę naszego zachowania. Jest to ważne w osiągnięcie, które wykorzystując terapeutyczno-stymulującą aparaturę elektroniczną znajduje zastosowanie w terapii zaburzeń psychosomatycznych, neurologicznych, a także w treningach doskonalących funkcjonowanie ludzi nastawionych na osiąganie sukcesów w sporcie, nauce czy biznesie. W medycynie wykorzystywany jest do monitorowania przebiegu psychoterapii i hipnoterapii, do leczenia nadciśnienia, dychawicy oskrzelowej i nadmiernego pocenia się. Dla osób zdrowych polecany jest ze względu na naukę panowania nad swoimi emocjami oraz w celu poprawy koncentracji

Call Now Button