Psycholog dzieci i młodzieży

Magdalena Kubica-Czajkowska

psycholog dorosłych, dzieci młodzieży, specjalista psycholog kliniczny, biegły sądowy

Alicja Tokarska

psycholog dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Dorota Myszka

psycholog dzieci i młodzieży

Michalina Boć

psycholog dzieci i młodzieży, trenerka umiejętności społecznych, terapeutka ręki

Psychologia dzieci i młodzieży to jedna z głównych gałęzi psychologii, która zajmuje się pomocą pacjentom do 18. roku życia. Psycholog Bydgoszcz zajmuje się analizą zachowań dzieci i młodzieży oraz wpływu zjawisk psychicznych na relacje międzyludzkie i interakcje z otoczeniem.

Praca z najmłodszym pacjentem wymaga od specjalisty określonego zestawu kompetencji, na który składają się takie cechy jak: cierpliwość, umiejętność wczucia się w sytuację pacjenta, empatia, analityczny umysł, który pozwala na faktyczną ocenę sytuacji problemowej w jakiej znajduje się pacjent. Posiadanie tych cech pomaga w prawidłowej diagnostyce psychologicznej. Diagnoza zostaje postawiona po uprzednim wywiadzie z pacjentem, bądź jest przeprowadzana na podstawie zróżnicowanych badań i testów psychologicznych. W pracy z dziećmi oraz młodzieżą wykorzystuje się atrakcyjne dla badanych narzędzia pracy, które ułatwiają kontakt z pacjentem oraz pozwalają na szybką i trafną ocenę sytuacji problemowej.

Psychologia dzieci oraz młodzieży jest na tyle szeroką dziedziną, że nie sposób wskazać wszystkich aspektów, które bada oraz jakie analizuje. Głównymi problemami z jakimi zgłaszają się rodzice dzieci oraz nastolatków do Praxis Bydgoszcz, to: diagnoza inteligencji, diagnoza trudności szkolnych, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia odżywiania, terapia dzieci nadpobudliwych, zaburzenia odżywiania itp. Ponad to, nasi specjaliści zajmują się badaniem aspektów związanych z codziennym funkcjonowaniem dziecka w społeczeństwie oraz jego relacji ze środowiskiem.

Psycholog dzieci Bydgoszcz zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i pomocą w sferze problemów psychologicznych u dzieci oraz młodzieży. Dokonuje analizy na podstawie obserwacji zachowań pacjenta oraz jego sposobu komunikacji.

Nasi specjaliści w Praxis Bydgoszcz to zespół profesjonalistów, którzy wykorzystują w pracy z najmłodszym pacjentem zróżnicowane narzędzia pracy, które pozwalają na wdrożenie indywidualnego programu leczenia. Każdy z naszych psychologów charakteryzuje się określonym zestawem cech i kompetencji, które umożliwiają szybką i właściwą diagnozę. Najmłodsi pacjenci są u nas traktowani w sposób partnerski, równie ważny oraz znaczący, jak w przypadku osób dorosłych.

Praxis Bydgoszcz, to miejsce w którym pomoc otrzymają nie tylko rodzice, ale przede wszystkim dzieci i młodzież, których problemy bezpośrednio dotyczą. Wsłuchujemy się w pacjenta, jego potrzeby, diagnozujemy oraz przede wszystkim pomagamy.