Psycholog dorosłych

Magdalena Kubica-Czajkowska

psycholog dorosłych, dzieci młodzieży, specjalista psycholog kliniczny, biegły sądowy

Monika Grabska

psycholog, psycholog kliniczny, terapeuta środowiskowy

Alicja Tokarska

psycholog dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Adam Tokarski

psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży

Katarzyna Pasgreta

psycholog, terapeuta uzależnień

Psychologia zajmuje się badaniem oraz analizowaniem zachowań człowieka oraz wpływu zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz z otoczeniem. Do kompetencji psychologa należy m.in. diagnoza psychologiczna poprzedzona wywiadem z pacjentem lub postawiona na podstawie przeprowadzonych badań i testów psychologicznych. Do aspektów, jakimi zajmuje się psychologia zalicza się wiele aspektów związanych z codziennym funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie, jego interakcji z otoczeniem oraz nawet predyspozycji zawodowych. Głównym obszarem problemowym, analizowanym przez psychologów zalicza się zdefiniowanie ogólnych zdolności pacjenta oraz ogólną diagnostykę zaburzeń psychicznych przejawiających się na wielu płaszczyznach życia codziennego.

Psychologia, tym różni się od psychiatrii, że skupia się zwłaszcza na pomocy pacjentom, którzy z uwagi na ich sytuacje życiową doświadczają niektórych problemów związanych z ich relacjami, dzieciństwem, a także przeżytymi traumami. Psycholog nie posługuje się tytułem lekarza, natomiast tak samo, jak psychiatra bada i zajmuje się strefą związaną ze zdrowiem psychicznym.

Psycholog dorosłych zajmuje się diagnostyką i pomocą w sferze problemów psychologicznych stwierdzanych o osób powyżej 18. roku życia. Analizuje na podstawie zachowań oraz dostarczanych informacji przez pacjenta przyczynę zgłaszanych problemów oraz diagnozuje ich źródło.

Psycholog w Bydgoszczy musi charakteryzować się określonym zestawem cech i kompetencji, które przyczynią się do szybkiego rozwiązania problemów zgłaszanych przez pacjentów. Musi to być osoba, która potrafi wczuć się w sytuację pacjenta, która potrafi słuchać i umie, na podstawie zebranych danych, udzielić specjalistycznego poradnictwa psychologicznego. Ważne jest, aby specjalista potrafił w dokładny i szybki sposób określić źródło lub kontekst powstałych problemów u pacjenta. Musi umieć interpretować dostarczane informacje i analizować ich powiązania. Naszą kadrę tworzy zespół doświadczonych profesjonalistów, którzy w pracy z pacjentem wykorzystują metody pracy, które pozwalają na wypracowanie zindywidualizowanego programu leczenia, który w trafiony i szybki sposób pomoże pacjentom.

Nasza poradnia jest miejscem, w którym każdy, bez względu na źródło i skalę swoich problemów, może poczuć się komfortowo i przełamać barierę wstydu lub dyskomfortu wynikającego z jego zaburzeń. Nasi psychologowie, to specjaliści, którzy oprócz posiadania wyżej wspomnianych kompetencji, posługują się na co dzień w pracy z pacjentem jedną, z najważniejszych dewiz – działać tak, aby pomóc.