Psychiatra dziecięcy

Dominika Graczyk-Prucnal

specjalista psychiatra, biegły sądowy

Ecaterina  Cocetcova

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Beata Łęgowicz

lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Elżbieta Gilewska

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Psychiatria jest bardzo szeroką i jedną z podstawowych dziedzin medycyny. Specjalizacja ta bada wszystkie obszary związane ze zdrowiem psychicznym człowieka. Diagnostyka schorzeń psychicznych wyodrębnia podział psychiatrii na kilka odrębnych dziedzin, które rozróżnia się z uwagi na: wiek pacjentów, których zaburzenia dotykają oraz na bezpośrednie podłoże pochodzenia zaburzeń. Psychiatria zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń emocjonalnych, społecznych oraz behawioralnych.

Do najbardziej znanych zaburzeń diagnozowanych przez lekarzy psychiatrii w Bydgoszczy zalicza się m.in.: zaburzenia lękowe, depresyjne, nerwicę natręctw oraz zaburzenia odżywiania.

Psychiatria dzieci i młodzieży zajmuje się badaniem najmłodszych pacjentów, którzy są jeszcze w tzw. fazie rozwojowej, której przebieg może mieć wpływ na pojawianie się u niektórych pacjentów zaburzeń psychicznych. Praca z najmłodszymi pacjentami wymaga od specjalisty nie tylko szerokiego wachlarzu kwalifikacji, ale także odpowiednich kompetencji. Pacjenci w wieku dziecięcym, jak i ci w wieku nastoletnim wymagają od specjalisty odpowiedniego podejścia, sprawdzonych metod pracy oraz zaufania. Dziecko, u którego podejrzewa się zaburzenia psychospołeczne jest wyjątkowym pacjentem, ponieważ nie potrafi jeszcze jasno komunikować oraz wyrażać swoich potrzeb. Nasza kadra to doświadczeni oraz wciąż podnoszący swoje kwalifikacji i kompetencje psychiatrzy w Bydgoszczy, którzy wiedzą, jak ważny jest komfort dziecka oraz nastolatka. Nasi specjaliści są świadomi dystansu oraz barier w komunikacji, jakie wytwarza pacjent w wieku dziecięcym. Dlatego zależy nam, aby w naszej poradni stworzyć miejsce, w którym pacjent poczuje się bezpiecznie i komfortowo. Jednocześnie cenimy sobie profesjonalizm i wiemy, że praca z młodym pacjentem wymaga odpowiednich narzędzi oraz sposobu diagnostyki. Jest dla nas niezwykle istotne, aby pierwsza wizyta przebiegała w atmosferze pełnego zaufania oraz zrozumienia. Dbamy zwłaszcza o to, aby do każdego z naszych pacjentów podejść w sposób zindywidualizowany. Wiemy, że każdy pacjent jest inny, każdy przypadek choroby również charakteryzuje się innymi właściwościami, dlatego dopasowujemy metody oraz narzędzia pracy na podstawie wnikliwej diagnostyki oraz obserwacji. Dobro i komfort pacjenta są dla nas najważniejsze, bo wierzymy, że odpowiednie podejście oraz zaufanie pozwoli nam na realną pomoc naszym podopiecznym.