Psychiatra dorosłych

Paweł Kapała

specjalista psychiatra

Agata Wolf

specjalista psychiatra

Małgorzata Bronisławska-Frasz

specjalista psychiatra, psychogeriatra

Dominika Graczyk-Prucnal

specjalista psychiatra, biegły sądowy

Mieszko Dzięgielewski

specjalista psychiatra 

Joanna Staszak

specjalista psychiatra

Natalia Dzięgielewska

specjalista psychiatra

Barbara Lichota

lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Michał Nadstawek

lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psychiatria jest jedną z podstawowych dziedzin nauk medycznych, która bada szerokie spectrum zaburzeń umysłowych, emocjonalnych oraz behawioralnych. Podstawowym zadaniem lekarza psychiatry jest odpowiednia diagnoza, leczenie oraz rehabilitacja pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Do katalogu zaburzeń psychicznych, które leczą lekarze specjaliści zalicza się m.in. zaburzenia depresyjne, lękowe, adaptacyjne, zespół natręctw, bezsenność oraz zaburzenia odżywiania.

Sama psychiatria, jako jedna z głównych gałęzi medycyny, z uwagi na swoją szeroką definicję, dzieli się na kilkanaście specjalności, które doprecyzowują jej konkretne obszary diagnostyki. Jako kryterium jej podziału można przyjąć dwa czynniki: specjalizacje dotyczące wieku diagnozowanego pacjenta, w ramach których wyróżniamy: psychiatrię dorosłych, psychiatrię dziecięcą oraz psychogeriatrię (leczenie zaburzeń u osób w podeszłym wieku) oraz z uwagi na kontekst/źródło jakiego dotyczy, w ramach której rozróżniamy: psychiatrię społeczną, kulturową czy chociażby sądową. Dzięki wyodrębnieniu określonych nurtów, jakie bada i jakimi zajmuje się psychiatria, można uzyskać odpowiednio wypracowane narzędzia pracy z konkretnym pacjentem oraz przyjąć odpowiednią i najbardziej wskazaną drogę leczenia.

Z najbardziej rozwiniętych i głównych specjalizacji psychiatrii jest wspomniana psychiatria dorosłych. Specjalista z tej dziedziny zajmuje się pacjentami, którzy ukończyli 18. rok życia, czyli zakończyli tzw. okres rozwojowy. Psychiatra dorosłych musi dysponować określonym zasobem wiedzy medycznej oraz odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami w zakresie postępowania z osobami dorosłymi cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne oraz posiadać doskonałą umiejętność analizowania i interpretowania komunikatów wyrażanych przez pacjenta. Jest to bardzo istotne, ponieważ dzięki temu, można dopasować zindywidualizowaną metodę leczenia.

Nasi specjaliści zajmujący się psychiatrią dorosłych oprócz wyżej wymienionych kwalifikacji, posiadają również odpowiednie kompetencje do tego, aby pacjent czuł się u nich bezpiecznie, komfortowo oraz otrzymał profesjonalną pomoc medyczną. Większość pacjentów, którzy postanawiają szukać pomocy, czuje się na początku zagubionymi, nie potrafi jeszcze nazwać swoich dolegliwości, a co za tym idzie wstydzi się przełamać barierę mówienia o swojej dolegliwości z uwagi na stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie i dotykające osoby zmagające się z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego nasi specjaliści dbają o to, aby stworzyć dla każdego z pacjentów odpowiednią przestrzeń, w której poczują się bezpiecznie i, w której będą mogli w zaufaniu opowiedzieć o swoich problemach. Każdy z naszych specjalistów traktuje swojego pacjenta indywidualnie, co pozwala na odpowiednią diagnostykę jego schorzeń oraz dobranie zindywidualizowanych metod leczenia.

Głównym zadaniem naszych specjalistów jest sprawienie, aby każdy z pacjentów, bez względu na jego zaburzenia, wiedział o tym, że jesteśmy po to, aby mu pomóc.