Iwona Podlawska

pedagog

Karolina Kopydłowska

pedagog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Joanna Gulczyńska

pedagog, trener EEG GSR Biofeedback

Pedagog to specjalista, którego zadaniem – w ogólnym postrzeganiu – jest badanie rozwoju, zmian mechanizmów wychowywania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka. Specjalista w ramach tej dziedziny zajmuje się określaniem predyspozycji, kompetencji oraz umiejętności u dzieci i młodzieży do lat 18. Pedagog jest często osobą, która jest pewnego rodzaju mediatorem pomiędzy dzieckiem a dzieckiem lub jego środowiskiem.

Pedagog Bydgoszcz w swojej pracy posługuje się diagnozą dziecka lub nastolatka, na którą składa się dokładna analiza sytuacji problemowej pacjenta oraz kontekst i źródło jej powstawania. Specjalista w swojej praktyce zawodowej udziela porad pedagogicznych, w których określa wpływy różnorakich oddziaływań, doświadczeń życiowych, relacji, które warunkują rozwój psychospołeczny pacjenta. Pedagog Bydgoszcz, podobnie jak psycholog, w swojej pracy posługuje się wywiadem środowiskowym, analizuje doświadczenia życiowe pacjenta, ocenia sposób komunikacji oraz relacji pacjenta z rówieśnikami, rodziną oraz jego otoczeniem. Ponad to opiniuje oraz orzeka uwarunkowania i predyspozycje dzieci i młodzieży do ich dalszego rozwoju wychowawczego oraz psychospołecznego.

W Praxis Bydgoszcz pracują doświadczeni pedagodzy, którzy są również specjalistami z dziedziny psychologii, co pomaga we właściwej diagnozie oraz realizuje holistyczne podejście w pracy z pacjentem. Każdy z naszych podopiecznym może poczuć się u nas bezpiecznie. Staramy się tworzyć miejsce, w którym panuje atmosfera bezwzględnej akceptacji, zrozumienia oraz przede wszystkim chęci niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebuje.