Natalia Dzięgielewska – ZnanyLekarz.pl

Natalia Dzięgielewska 

specjalista psychiatra

Zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. W pracy zawodowej stawiam przede wszystkim na sumiennie przeprowadzony wywiad lekarski oraz dialog z pacjentem celem dogłębnego poznania niepokojących go objawów oraz trosk. W mojej ocenie tylko taka postawa może owocować trafną diagnozą oraz skutecznością proponowanej formy terapii, w tym farmakoterapii.

 

Ukończyłam Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2015 roku. Po zakończonych studiach odbyłam staż podyplomowy w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy, a następnie rozpoczęłam specjalizację w dziedzinie psychiatrii w Klinice Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Szkolenie specjalizacyjne ukończyłam w 2021 r.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam dzięki pracy z pacjentami w:

  • Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy – staż specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii na Oddziałach: Psychiatrycznym, Psychiatrycznym Dziennym, Zaburzeń Lękowych i Afektywnych oraz Leczenia Uzależnień.
  • Centrum Medycznym Gizińscy w Bydgoszczy – staż specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii na Oddziale Psychiatrycznym Stacjonarnym
  • Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni Akademickiej w Bydgoszczy
  • Poradni Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
  • Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
  • Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska” w Bydgoszczy – Oddział Psychiatryczny Geriatryczny Dzienny oraz psychiatryczne poradnictwo ambulatoryjne.

 

Swoją wiedzę nieustannie poszerzam i aktualizuję poprzez udział w szkoleniach oraz śledzenie najnowszych publikacji w dziedzinie psychiatrii.

Celem usprawnienia procesu diagnostycznego oraz optymalizacji postępowania terapeutycznego uprzejmie zachęcam do wcześniejszego skompletowania i dostarczenia na umówioną wizytę dotychczasowej dokumentacji medycznej do wglądu, w tym m.in. kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, opisów wyników badań obrazowych głowy (jeśli były wykonywane), a także przygotowania listy obecnie przyjmowanych leków, w tym także niepsychiatrycznych oraz informacji o stosowanej farmakoterapii psychiatrycznej w przeszłości.

Cennik usług

Konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)
290 zł
Konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta)
230 zł
Konsultacja online
od 230 zł
Zaświadczenie lekarskie
50 zł