Michalina Boć

psycholog dzieci i młodzieży, trenerka umiejętności społecznych, terapeutka ręki

Oferuję pomoc w zakresie:

 • konsultacji psychologicznych
 • konsultacji wychowawczych
 • konsultacji rozwoju dziecka
 • wsparcia kompetencji rodzicielskich
 • wsparcia w trudnościach wychowawczych
 • terapii psychologicznej dziecka
 • terapii ręki
 • psychoedukacji

Podczas konsultacji z rodzicami staram się pomóc im odkrywać ich własne kompetencje rodzicielskie. Przybliżam również rodzicom „pigułkę rozwojową”, czyli informacje o tym, jak przebiega rozwój dziecka w danym wieku oraz jakie ma to znaczenie dla funkcjonowania całej rodziny. Pomagam rodzicom zrozumieć, co kryje się za zachowaniami ich dzieci oraz jak radzić sobie w trudnych dla nich sytuacjach.

Mój główny obszar zainteresowań zawodowych to psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży.  W podejściu wychowawczym kieruje się głównie założeniami Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumienia Bez Przemocy (NVC).

Obecnie działam również zawodowo udzielając pomocy psychologicznej dzieciom oraz ich rodzicom w Żłobku, gdzie do moich obowiązków należy przede wszystkim opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dziećmi oraz wspieranie ich rozwoju na różnych płaszczyznach: poznawczej, emocjonalnej, społecznej oraz motorycznej. Oprócz indywidualnej pracy z dziećmi, prowadzę również konsultacje z rodzicami. Współpracuję z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwoju dziecka oraz prowadzę warsztaty dla rodziców.

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (specjalność: Wspomaganie Rozwoju). Swoje doświadczenie zawodowe poszerzałam poprzez branie udziału w licznych projektach badawczych, przeprowadzanie warsztatów dla dzieci oraz współpracę z przedszkolami i szkołami podstawowymi. W trakcie praktyk oraz wolontariatów, których byłam uczestniczką mogłam obserwować różne metody pracy z podopiecznymi, co również poszerzyło zakres moich kompetencji.

Stale poszerzam swoją wiedzę podczas szkoleń, warsztatów i konferencji, a za te najcenniejsze uważam:

 • „Trening Umiejętności Społecznych”
 • Trening Umiejętności Społecznych dla osób z ASD”
 • „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym”
 • „Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo-behawioralnym”
 •  „Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”
 •  „Self-Regulation dla specjalistów”
 • „Objawy psychosomatyczne u dzieci i młodzieży”

Cennik usług

Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży
200 zł
Zaświadczenie
200 zł