Karolina Kopydłowska

pedagog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Z wykształcenia jestem psychopedagogiem, terapeutą dzieci, młodzieży i dorosłych, doradcą zawodowym, jak również terapeutą par i osób pozostających w bliskich relacjach. Pracuję głównie w oparciu o nurt psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR).

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w pracy pomocowej w obszarach problemowych:

Dzieci i młodzież:

 • depresja młodzieńcza
 • samookaleczenia,
 • brak umiejętności radzenia w trudnych sytuacjach
 • kryzys w rodzinie (dziecko w sytuacji rozwodu, choroby, straty/żałoby)
 • nieśmiałość, niska samoocena, trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych
 • zaburzenia zachowania
 • dysleksja rozwojowa
 • pomoc w wyborze szkoły średniej i zawodu

 Pacjent dorosły:

 • problemy w relacjach małżeńskich/ partnerskich
 • sytuacje kryzysowe ( rozwodowe i okołorozwodowe, choroba, strata osoby bliskiej)
 • zaburzenia nastroju (depresja, wahania nastroju)
 • wsparcie osób LGBT (pomoc w akceptacji własnej orientacji, przygotowanie do coming out`u)

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, jak również studia podyplomowe na kierunku Pomoc Psychologiczna i Terapia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej w Gnieźnie.

Dodatkowo studia licencjackie na kierunku „Poradnictwo zawodowe” w  WSP w Bydgoszczy, jak również liczne kursy i szkolenia w tym:

 • Terapię Par i Osób Pozostających w Bliskich Relacjach  w Instytucie Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci zorganizowane z ramienia Fundacji Dzieci Niczyje w Gdańsku
 • Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu.

Aktualnie pozostaję w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w:

 • Gabinecie Diagnozy Terapii i Rozwoju Nowa Ty-Nowy Ja w Bydgoszczy
 • Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Bydgoszczy
 • Centrum Diagnozy, Terapii i Rozwoju Ufka w Bydgoszczy
 • Placówkach oświatowych (szkoła podstawowa i gimnazjum) na stanowisku specjalisty

Cennik usług

Konsultacja pedagogiczna
150 zł
Zaświadczenie - opinia
150 zł
Terapia par, małżeńska (90 min)
220 zł
Konsultacja online
150 zł