Joanna Gulczyńska

pedagog, trener EEG GSR Biofeedback

Zarezerwuj wizytę

[bookly-form category_id=”7″ staff_member_id=”3″ hide=”categories,quantity,staff_members,date,week_days,time_range”]

Wybierz usługę oraz dogodny termin wizyty i opłać rezerwację. Dostaniesz potwierdzenie e-mail.

Joanna Gulczyńska

pedagog, trener EEG GSR Biofeedback

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz poradnictwo dla rodziców w zakresie:

  • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
  • trudności wychowawczych, zaburzeń zachowania, zaburzeń koncentracji.

Pracuję ze sportowcami w zakresie osiągnięcia szczytowej wydajności. W swojej pracy pomagam również z osobami dorosłymi w zakresie poprawy samopoczucia, odzyskania wewnętrznej równowagi, poprawy koncentracji oraz treningu opanowania w sytuacjach trudnych.

W 2001 r. ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dodatkowo, swoje kwalifikacje i umiejętności zdobywałam dzięki ukończeniu terapii pedagogicznej w Centrum Kształcenia Kadr BZDZ oraz kończąc studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami w Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka Fundacji Dzieci Niczyje. Ponad to ukończyłam oligofrenopedagogikę.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam dzięki pracy w:

  • Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
  • Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie Imo Pectore
  • Bydgoskiej Pracowani Wsparcia i Rozwoju Dentro
  • Bursie nr 1 w Bydgoszczy

Dodatkowo jako:

  • trener EEG Biofeedback oraz GSR Biofeedback w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności,
  • arteterapeuta,
  • animator origami.

Cennik usług

Konsultacja pedagogiczna
150 zł
Badanie biofeedback
80 zł