Elżbieta Gilewska

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
Zapraszam dzieci i młodzież wraz z opiekunami. Udzielam porad, diagnozuję i leczę zaburzenia oraz choroby psychiczne wieku dziecięco-młodzieżowego.

Ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu, Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz  Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Tytuł lekarza specjalisty uzyskałam w 2012 roku. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralno-poznawczej dzieci i młodzieży.

Mam doświadczenie w leczeniu pacjentów w ramach wizyt w poradni oraz pobytu w oddziale dziennym i stacjonarnym. Dodatkowo od wielu lat konsultuję dzieci
i młodzież w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przed wydaniem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zależy mi aby wizyty przebiegały w życzliwej i  spokojnej atmosferze.
Pierwsze spotkanie  trwa około  60 minut, w czasie której rodzic i dziecko lub rodzic i nastolatek mają  możliwość zarówno wspólnej jak i indywidualnej rozmowy z lekarzem. Jeśli dziecko posiada jakąkolwiek dokumentację z dotychczasowego leczenia, opinie z przedszkola, szkoły lub Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej proszę o przyniesienie kserokopii dokumentów. Pod koniec wizyty omawiam wraz z opiekunami i pacjentem możliwości leczenia lub rozwiązania problemów, z którymi się Państwo zgłaszają.

Cennik usług

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży (pierwsza wizyta)
320 zł
Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży (kolejna wizyta)
250 zł
Zaświadczenie lekarskie
50 zł