Skip to main content

Magdalena Kubiaca-Czajkowska, psycholog kliniczny, specjalista w PRAXIS BYDGOSZCZ, który prowadzi diagnostykę oraz terapię psychologiczną DZIECI i MŁODZIEŻY w zakresie:

  • Terapia Dzieci z zaburzeniami lękowymi.
  • Terapia Dzieci nadpobudliwych.
  • Kompleksowe Leczenie Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD).
  • Terapia Dzieci moczących się i ich rodzin. Diagnoza i terapia Dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym.
  • Terapia poznawczo-behawioralna.
  • Terapia zaburzeń osobowości.
  • Stres pourazowy- interwencja i terapia następstw PTSD, ASD, DESNOS.
  • Identyfikowanie przemocy wobec Dzieci.

Dodatkowo zajmuje się badaniem rozwoju oraz inteligencji małych Dzieci z użyciem skali Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku Przedszkolnym IDS-P, a co najważniejsze… wszystkie DZIECI ją uwielbiają 🙂 !!!

Call Now Button