Skip to main content
  1. Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy rozwojowej i elementów teorii powstawania i przebiegu zaburzeń przeżywania oraz wsparcie uczestników w asymilacji (włączeniu) jej do doświadczenia i praktyki własnej.
  2. Warsztat realizowany będzie przez wykłady, ćwiczenia uwrażliwiające na dylematy i trudności dzieci oraz wsparcie przez doświadczenie grupowe.
  3. Tematyka warsztatu: 1 – psychoterapia – podstawowe informacje, wyjaśnienie procesu leczenia 2 – dojrzewanie (adolescencja) cz.1 ; 3 – dojrzewanie (adolescencja) cz.2 ; 4 – psychotyczność w adolescencji ; 5 – depresja rozwojowa ; 6 – dylematy i trudności narcystyczne ; 7 – dylematy i trudności neurotyczne ; 8 – uzależnienia ; 9 – inne zagadnienia wynikające z zapotrzebowania uczestników ; 10 – inne zagadnienia wynikające z zapotrzebowania uczestników. Podsumowanie – zakończenie. IV.
  4. Grupa warsztatowa będzie liczyła 6-8 osób. Spotkania będą odbywały się w soboty – dwa razy w miesiącu. Przewidziany czas na jedno spotkanie to 3 godziny, koszt jednego spotkania to 180 zł od osoby.

Przewidziana ilość spotkań to 10.

Zapraszam Państwa do udziału,

Psychoterapeuta Wiesław Talar

Call Now Button